Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“).

 

Udělením tohoto souhlasu souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Společností Stabilplastik spol. s r.o., IČO: 25619578, DIČ: CZ25619578, se sídlem 5. května 457, 250 64 Měšice, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 55360 (dále jen „Společnost“) v rozsahu těchto údajů:

Jméno, příjmení, email, adresa, telefonní číslo, obchodní firma

 

Souhlas je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného níže a v souladu s příslušnou legislativou.

 

Souhlas je poskytnut za účelem oslovování s nabídkou produktů.

 

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Společností po dobu trvání spolupráce a 1 rok od jejího ukončení.

 

Společnost je oprávněna použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.

 

Společnost je dále oprávněna poskytnout mé osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se Společností na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Společnost zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů.

 

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením GDPR.

 

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:

  • o svém právu tento souhlas odvolat, a to i bez udání důvodu,
  • o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
  • o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu
    s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.

 

Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu Společnosti.

 

Prohlašuji, že tento svůj souhlas uděluji svobodně, že jeho obsahu rozumím a že tento můj souhlas nebyl podmíněn žádnými dalšími skutečnostmi, které by představovaly můj vztah ke správci (tedy že můj souhlas je od případných takových vztahů oddělitelný), jemuž tento souhlas se zpracováním uděluji.