Stabilplastik reprezentoval ČR na setkání ministrů EU ve Stockholmu

Společnost Stabilplastik se jako jediný zástupce ČR zúčastnil setkání ministrů životního prostředí členských států EU, které se konalo ve dnech 17.-19.4.2023 ve Stockholmu. Na své misi tak doprovodil nového ministra životního prostředí, Mgr. Petra Hladíka, který Stabilplastik vybral s ohledem na vedoucí pozici společnosti Stabilplastik v oblasti cirkulární ekonomiky. Společnost Stabilplastik působí na trhu v ČR již více jak 20 let a za tu dobu si vybudovala silné know-how v oblasti zpracování směsných odpadních plastů. Jedná se o jednu z nejhůře recyklovatelných částí odpadu, která v ČR dosahuje až 80% objemu žlutých kontejnerů a z velké části tak končí na skládkách či ve spalovnách, i když se jedná o hodnotnou surovinu, kterou lze opakovaně materiálově využívat.

Reputace společnosti Stabilplastik dávno překročila hranice ČR a mezi silné obchodní partnery patří i švédská společnost Svenska Retursystem, která provozuje udržitelné podnikání v podobě paletového poolingu. Právě spojení přepravních palet společnosti Stabilplastik a paletového poolingu společnosti Svenska Retursystem je příkladem cirkulárního hospodaření. Stabilplastik do svých výrobků, které je po jejich rozbití schopna opakovaně ze 100% využívat pro výrobu nových výrobků, zpracovává z části rovněž plastový odpad z obalů společnosti Svenska Retursystem, čímž uzavírá oběh odpadu v celém systému. Jako příkladnou přeshraniční spolupráci tak ocenila činnost společnosti Stabilplastik i švédská ministryně životního prostředí, paní Romina Pourmokhtari a rovněž evropský komisař pro životní prostředí, pan Virginijus Sinkevičius.

Společnost Stabilplastik ve Švédsku reprezentoval její jednatel, Patrik Luxemburk. Svou účastí tak přispěl nejen ke sdílení příběhu společnosti Stabilplastik, ale rovněž se zúčastnil dvou panelových jednání, na kterých za oblast podnikání zastupoval Českou republiku.