Stabilplastik doprovází českého ministra ŽP na schůzku do Stockholmu

Ministerstvo životního prostředí vybralo společnost Stabilplastik jako jedinou firmu z ČR, která bude součástí delegace pod vedením nového ministra životního prostředí ČR, Mgr. Hladíka, na setkání ministrů životního prostředí ve Stockholmu ve dnech 17.-19.dubna 2023. 
Velice si takto projeveného zájmu a důvěry vážíme a oceňujeme proaktivní přístup pana ministra Hladíka k problematice cirkulární ekonomiky v ČR.