PF 2023

V roce 2022 jsme díky vám, našim zákazníkům, odklonili ze skládek a spaloven více jak 3,5 milionu kilogramů plastového odpadu (o 30% více než v roce 2021), který byl materiálově recyklován a přetvořen do nových výrobků s vysokou užitnou hodnotou.

Náhradou dřevěných palet se nám podařilo v přírodě zachovat přes 280 ha lesa, který vygeneroval více jak 1 960 tun kyslíku a odfiltroval přes 10 000 tun CO2 a prachových částic.

Děkujeme našim zákazníkům, že se podílí na procesu s pozitivním celospolečenským dopadem, že s námi šetří přírodní zdroje a dávají opakovaně šanci využívání odpadu jako zdroje.

Přejeme vám krásné prožití svátků a vše nejlepší v roce 2023.