Návštěva z Ministerstva životního prostředí ČR

16. ledna 2023 navštívil náš podnik v Měšicích u Prahy náměstek ministra životního prostředí ČR, Mgr. David Surý, vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí.

Pan náměstek se velmi zajímal o naši výrobu, kdy Stabilplastik dokáže zpracovat až 4 000 tun směsného plastového odpadu ročně, přičemž zmetky z výroby a přetoky se znovu 100% vrací do výroby. Směsné odpadní plasty tvoří až 80% objemu žlutých kontejnerů. Jedná se o těžko recyklovatelný odpad, který v současnosti až na výjimky končí na skládkách a ve spalovnách. Stabilplastik je ukázkou, že i takový odpad lze zpracovat do výrobků, které kvalitativně předčí svoje substituty a jsou navíc 100% opakovaně recyklovatelné.