Návštěva náměstka MPO

09/2020 Výrobu v Měšicích navštívila delegace z Ministerstva průmyslu a obchodu vedená panem náměstkem Muřickým.

09/2020 Výrobu v Měšicích navštívila delegace z Ministerstva průmyslu a obchodu vedená panem náměstkem Muřickým.

Na místě se seznámil nejen s výrobou, ale i trvající nepodporou materiálové recyklace plastů v ČR, kdy až 80% objemu žlutých kontejnerů končí zbytečně nevyužita na skládkách a ve spalovnách.