Delegace z Mongolska

Na konci února 2023 jsme v našem podniku uvítali delegaci z Mongolska v rámci spolupráce Stabilplastik a Charity České republiky. Studijní pobyt specialistů z Mongolska byl zaměřen na sdílení know-how v oblasti zpracování odpadních plastů. Mongolsko nemá takové zásoby dřeva, ale odpadky se hromadí jako jinde ve světě. 
Jsme rádi, že o našem podniku je slyšet až v Mongolsku a že jsme naše know-how mohli sdílet s experty z tak pro nás exotické destinace.