Spouštíme vlastní fotovoltaickou elektrárnu

12/2021 - Nákladem téměř 5 mil. Kč instalovala společnost Stabilplastik na střechy svého výrobního areálu a administrativně-komerční budovy fotovoltaické panely.

Takto získaná solární energie pokryje až 30% roční spotřeby elektrické energie závodu. Stabilplastik tak dále snižuje dopady své činnosti na životní prostředí a rovněž zlepšuje ekonomiku své výroby. Fotovoltaická elektrárna byla vybudována za přispění dotace z fondů EU v celkové výši 1,6 mil. Kč. Elektřina z FVE bude využívána nejen pro výrobu, ale rovněž pro dobíjení elektrických vysokozdvižných vozíků a služebního elektromobilu.