Ing. Karel Havlíček, ministr Průmyslu a obchodu ČR navštívil Stabilplastik

08/2021 - Naši společnost navštívil ministr Průmyslu a obchodu ČR, Ing. Karel Havlíček. Pan ministr ocenil naši činnost a přislíbil podpořit materiálovou recyklaci plastů.

08/2021 – Naši společnost navštívil ministr Průmyslu a obchodu ČR, Ing. Karel Havlíček. Pan ministr ocenil naši činnost a přislíbil podpořit materiálovou recyklaci plastů.
Pana ministra jsme seznámili s trvající nedostatečnou podporou materiálové recyklace plastů z ČR a neochotou Ministerstva životního prostředí na situaci cokoli měnit.